Op 23 april 2009 vond de Dag van de Nederlandse Taal en Cultuur plaats aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, faculteit voor Taalwetenschap en Kunst, georganiseerd door het Doen (Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek) met als thema "De Geschiedenis van Nederland en Vlaanderen". Het was een grootschalig evenement dat om de twee jaar wordt gehouden in één van de grote universiteiten van Rusland. Dit jaar  namen aan debijeenkomst deel: vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische Ambassades en Consulaten, van de Nederlandse Taalunie, de NESO te Moskou en het Hollands Instituut in Sint-Petersburg, speciale gasten en ongeveer 120 studenten endocenten Neerlandistiek uit 12universiteiten van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne waar de Nederlandse taal wordt gedoceerd.

Bijzondere gasten, die genoemd moeten worden, zijn vertegenwoordigers van:

1. De Ambassade van het Koninkrijk Nederland

de Ambassadeur Jan-Paul DIRKSE

De Consul- Generaal te Sint-Petersburg drs. Anthony M. van der TOGT Medewerker van de afdeling Pers en Cultuur Viktoria LURIK.

 

2.Het Consulaat Generaal van België te Sint-Petersburg

-B. CUPLER, vertegenwoordigster

 

3.De Nederlandse Taalunie

- Mare le CLERCQ, Senior projectleider

-  Maya RISPENS, Secretaris van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

 

4.De Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg

-S.I. BOGDANOV, prof., decaan van de Filologische Faculteit van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg

 

5.De Netherlands Educational Support Office (NESO Rusland

-een medewerkster (met een stand van de NESO)

 

6.Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (het NIP)

-Directeur Ludmila CHEVALIER

 

7.Gastdocenten in het kader van het programma van de bijeenkomst.

De Dag van de Nederlandse Taal en Cultuur werd feestelijk geopend door Larisa SJISJULINA, Voorzitter van het DOEN.

Aan de openingsceremonie namen deel in de volgorde: de Ambassadeur Jean-Paul DIERKSE. Hij verwelkomde de gasten met zijn speech en opmerking dat "u spreekt allemaal perfect Nederlands met een licht Belgisch accent".

De Consul-Generaal drs. Anthony M. van der TOGT vertegenwoordigde hetConsulaat van Nederland in Sint-Petersburg en B. CUPLER vertegenwoordigde, in opdracht van Marie-Johane ROCCAS, het Consulaat van België in Sint-Petersburg.

B. CULPER "... Ik vertegenwoordig hier het Consulaat, want Jean-Marie ROCCAS, Consul-Generaal, is nu voor de diplodagen in België. We slaan een brug tussen twee culturen. Op cultureelvlak bieden we studentenuitwisseling. In 2005 vond het Festival Europalia Rusland plaats. Op dit moment reizen meer Belgen naar Rusland om uw land te leren kennen. En meer Russen hebben grote interesse voor België. Er werd in Sint-Petersburg een speciale visaservice opgericht; we sturen de dossiers met een koerier naar Moskou. Sint-Petersburg en Antwerpen zijn zustersteden en de regio van Sint-Petersburg heeft een nauwe samenwerking met de regio Antwerpen. Jo HAEZEN komt regelmatig naar Rusland....We hebben kleine culturele verschillen met Rusland, maar we zijn beiden Bourgondiërs: we drinken graag.

Mare le CLERCQ vertegenwoordigde de Nederlandse Taalunie:... De Taalunie is de unieke beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname op het regeringsniveau samenwerken. De Nederlandse Taalunie biedt financiële steun aan universiteiten, zomercursussen, beurzen aan studenten. U kunt het examen Nederlands als vreemde taal bij de Taalunie afleggen....

Ende decaan van deFilologische FaculteitvandeStaatsuniversiteit van Sint-Petersburg S.I. BOGDANOV vertelde over een grotere interesse voor de Nederlandse taal aan zijn universiteit.

Het programma van de Dag van de Nederlandse Taal en Cultuur omvatte twee dagen en is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de Nederlandse Taalunie. Op de eerste dag werden 16 lezingen door studenten gehouden en vond de prijsuitreiking plaats voor de winnaars van de vertaal wed strijd.‘sAvonds werd een receptie gegeven door de Consul-Generaal van het Koninkrijk Nederlanden in Sint-Petersburg.

Op de tweede dag werd de nascholing voor docenten "PRAKTISCHE FONETIEK"gepland, geleid door Ludo BEHEYDT, Hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain.

 

Alina Kostyuchenko

Medewerker van Belgie te Moskou