De Dag van de Nederlandse Taal en Cultuur wordt om de twee jaar gehouden in een van de grote universiteiten van Rusland. Dit is een grootschalig evenement, waar studenten en docenten samenkomen, in de regel 150 tot 200 mensen, waarbij de docenten veruit in de minderheid zijn.

De Dag begint altijd met een plechtige openingsceremonie, waaraan deelgenomen wordt door de leiding van de gastuniversiteit, decanen, de ambassadeurs van Nederland en Belgie, vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie, medewerkers van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zalen en door andere eregasten.

Het idee zo’n evenement te organiseren heeft zo zijn ontstaansgeschiedenis. De leiding van de Russische Associatie Neerlandici wilde iets bedenken wat zo veel mogelijk in overeenstemming zou zijn met de geest van de Russische neerlandistiek en wat overeen zou komen met de doelstellingen van de Associatie: het optimaal faciliteren van de neerlandistiek in Rusland.

De eerste Dag van de Nederlandse taal en cultuur had plaats in april 1997 in de Moskouse Linguпstische Staatsuniversiteit (MGLU), die lange tijd gastvrij onderdak geboden heeft aan alle Russische neerlandici.

Het programma van de Dag van de Nederlandse taal en cultuur bestaat traditiegetrouw uit drie onderdelen. Tijdens het eerste deel, dat als het zwaartepunt kan worden beschouwd, houden studenten lezingen in het Nederlands. Vaak komen deze lezingen voort uit wetenschappelijk onderzoek dat een student heeft verricht of is de lezing het resultaat van een analyse van een grote hoeveelheid thematisch materiaal.

Iemand moet over voldoende vaardigheden beschikken om binnen tien minuten йn in het Nederlands antwoord te geven op vragen als: wat is globalisering, wat is nationale identiteit, of om te vertellen over de euthanasiewet, over het federalisme in Belgiл, de islam in Nederland, de politieke cultuur en het rechtssysteem in beide landen, of bijvoorbeeld over jongerentaal en Nederlandse dialecten.

Tijdens het tweede deel van de Dag wordt de uitslag van de studentenvertaalwedstrijd bekendgemaakt. Hierbij worden de namen van de winnaars onthuld, worden de prijzen uitgereikt en wordt er op het toneel voorgelezen uit de vertalingen die in de prijzen gevallen zijn.

De studenten zingen hun favoriete Nederlandstalige liedjes, ze voeren dansen, sketches of kleine toneelstukjes op, of ze maken een eigen potpourri van Nederlandse grappen en grollen.

De Dag van de Nederlandse taal en cultuur is in zekere zin een unieke manifestatie. Ten eerste omdat de studenten kennis kunnen maken met andere collega’s en gaan begrijpen, dat ze niet alleen staan met hun belangstelling voor het Nederlands, dat in Rusland vaak de reputatie van een “kleine taal” heeft, maar dat hun interesse gedeeld wordt door veel van hun leeftijdgenoten uit andere landen en steden. Ten tweede is het voor de studenten een unieke kans om ervaring op te doen met spreken in het openbaar en alles wat daarbij komt en om hun taalkennis te vergroten. Naast deze studenten zijn er ook deelnemers, wier taalniveau nog onvoldoende is om lezingen te geven. Maar zij doen met groot enthousiasme mee aan het studentencabaret.

De Dag van de Nederlandse taal en cultuur heeft de studenten altijd enorm gemotiveerd om hun kennis uit te breiden en zich verder te verdiepen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur en cultuur. De eerste keer kunnen de studenten alleen nog maar aan het dans- en zanggedeelte deelnemen, maar twee jaar later, op de volgende Dag, houden ze al interessante lezingen in goed Nederlands.