Het DOEN organiseert verschillende activiteiten voor zowel docenten als studenten.

Bij het bepalen van de aard en inhoud van een evenement laten de deelnemers van het DOEN zich leiden door diverse criteria: doelmatigheid, effectiviteit, actualiteit, het nut voor alle deelnemers en maximale representativiteit.

De juiste keuze van een thema voor een manifestatie is daarom doorslaggevend.

 

Activiteiten voor docenten

Ieder jaar worden er activiteiten voor docenten georganiseerd: wetenschappelijke conferenties, internationale colloquia, rondetafelconferenties, wetenschappelijke seminars met een praktische inslag en het uitnodigen van linguïsten en andere specialisten uit Nederland en België, alsook leidende Russische taalkundigen die actief zijn in de wetenschap. Het thema van deze evenementen wordt tevoren voor ieder jaar vastgesteld. Dit betekent, dat alle activiteiten die in een jaar de revue passeren gewijd zijn aan een taalkundig thema. Zo werden er in de periode 2003 – 2007 door het Docentenplatform neerlandistiek in Rusland wetenschappelijke conferenties en seminars gehouden voor docentenbijscholing op het gebied van actuele thema’s  in de moderne neerlandistiek als multimedia in het leerproces, kennis van land en volk, werken met teksten in het leerproces en praktische grammatica.

Op de algemene docentenvergadering worden de thema’s voor het komende jaar vastgesteld en wordt de langetermijnplanning voor vijf jaar bepaald.

De afgelopen jaren zijn er conferenties gehouden in Moskou, Sint-Petersburg, Koersk en Pskov.

 

Activiteiten voor studenten

Ieder jaar komen de beste studenten Nederlands uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland bijeen op een van de universteiten.

Gezien het onderwijsproces nauwe samenwerking tussen docenten en studenten veronderstelt, is al in de eerste jaren van haar bestaan door de Russische Associatie van Neerlandici het idee naar voren gebracht om docenten en studenten samen, op voet van gelijkheid en als partners, verschillende activiteiten te laten organiseren. Zo is de Dag van de Nederlandse taal encultuur ontstaan. In de loop van de tijd is de Dag van de Nederlandse taal en cultuur een traditioneel evenement geworden en wordt hij tegenwoordig iedere twee jaar georganiseerd.

Sinds 2004 wordt eens per twee jaar – in een jaar, waarin er geen Dag van de Nederlandse taal en cultuur plaatsvindt – een internationale wetenschappelijke rondetafelconferentie voor studenten gehouden.

Het hoofdthema van zulke studentenevenementen wordt vastgesteld door middel van enquêtering van de studenten Nederlands in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Zo werd als thema voor de Dag van de Nederlandse taal en cultuur van 2007 en voor de rondetafelconferentie in 2008 het thema “De moderne maatschappij van Nederland en Vlaanderen” gekozen.

Het is inmiddels een goede traditie om lezingen te geven en praktische seminars te houden voor de studenten van gastuniversiteiten in het kader van de door het DOEN georganiseerde activiteiten voor docenten.

Jaarlijks vindt er, als onderdeel van de studentenactiviteiten, een vertaalwedstrijd plaats.