Het Docentenplatform voor Oost-Europese Neerlandistiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke ontwikkeling van de neerlandistiek in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland te bevorderen en de bestudering van de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis en de maatschappij van Nederland en Vlaanderen te coördineren.

Het DOEN is werkzaam op de volgende terreinen:

  • het verdiepen en coördineren van werkzaamheden tussen verschillende secties Nederlands op wetenschappelijk gebied: het verwezenlijken van gezamenlijke wetenschappelijke projecten, nascholing voor docenten op wetenschapsgebied;

 

  • het verhogen van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands: nascholing, het zich eigenmaken van nieuwe methodieken, het uitwisselen van ervaring, het gezamenlijk oplossen van problemen waar studenten uit de regio op stuiten bij hun studie Nederlands;

 

  • het vergroten van het onderwijsaanbod van Nederlands in de regio: hulp en medewerking verlenen aan nieuwe secties Nederlands, het organiseren van grootschalige activiteiten voor docenten en studenten uit alle universiteiten van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland waar Nederlands wordt onderwezen;

 

  • het verzamelen en verschaffen van informatie m.b.t. leermethoden Nederlands, onderwijsmiddelen en cursussen, Nederlandse en Vlaamse literatuur, relevant informatiemateriaal van verschillende aard;

 

  • het bevorderen van contacten tussen studenten Nederlands aan de universiteiten van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland.

 

  • het verlenen van medewerking bij het aanknopen van internationale betrekkingen.

 

Tot de werkzaamheden van het DOEN behoren voorts het jaarlijks organiseren van activiteiten voor docenten en studenten Nederlands en het uitbrengen van een nieuwsbrief.