Het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek verenigt alle docenten Nederlands aan de universiteiten van Rusland, Oekraiene en Wit-Rusland.

Feitelijk is het DOEN een informele associatie, maar niettemin heeft het docentenplatform een bestuur en een nauwgezet plan voor ieder jaar, alsmede een langetermijnplanning voor iedere vijf jaar.

Momenteel wordt het Nederlands onderwezen als eerste of tweede taal in Moskou, Sint-Petersburg, Pskov, Koersk, Kemerovo, Minsk en Kiev.

Meer dan 30 docenten Nederlands zijn actief in het DOEN; in de hele regio wordt Nederlands gestudeerd door meer dan 200 studenten.

Daarnaast bieden veel universiteiten cursussen Nederlands aan en is er de mogelijkheid Nederlands als derde taal te studeren.

Zo’n uitgebreide vertegenwoordiging en grote geografische spreiding duiden erop, dat de belangstelling voor het Nederlands in onze regio enorm is.

De nauwe samenwerking tussen docenten en studenten in het kader van het DOEN bevordert de bestudering van de taal, de geschiedenis, de cultuur en de literatuur van Nederland en Vlaanderen.