Welkom op de website van het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek!

Het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek (DOEN) verenigt sinds 2007 docenten Nederlands van universiteiten in Rusland, Wit-Rusland en andere landen, houdt colloquia, wetenschappelijke seminars en studentenconferenties en ondersteunt de belangstelling voor het Nederlands in onze landen.

DOEN gaat altijd met de tijd mee en heeft zich steeds weer aangepast aan veranderingen in de wereld. In de tijd van de COVID-pandemie en coronabeperkingen, bijvoorbeeld, ging DOEN door met zijn evenementen: het werk werd productief op afstand gedaan.

Zelfs gezien de huidige stand van zaken blijft DOEN evenementen organiseren voor docenten en studenten, helpt contacten te bevorderen tussen universiteiten waaraan Nederlands wordt geleerd, en ondersteunt onderzoek naar de drie Benelux-landen.

Wij kijken ernaar uit om met U samen te werken!

Bestuur Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek

 

Het Bestuur van DOEN kunt U op deze pagina vinden.

De conferentie begon met een plenaire sessie, waarop er welkomstwoorden werden uitgesproken door Marina Chigasheva, Ph.D., hoofd van de afdeling Taaltraining, Alexandra Yakovleva, Ph.D., plaatsvervangend DOEN-voorzitter, en prof. Jevgeni Kazartsev, hoofd van de School van filologie aan HSE.

Er werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Larissa Shishulina, hoofddocent Nederlands aan MGIMO, een oprichter en langdurig voorzitter van het DOEN.

Er werden op de plenaire sessie ook verslagen over de taalkunde, economie en politiek van Nederland gemaakt. Dr. Irina Mikhailova, professor Taalwetenschappen aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, sprak over “De poëzie van Martinus Neuhof “Avater” in het licht van boeken over de oude Scandinavische literatuur door Michail Steblin-Kamensky”. Prof. Jevgeni Kazartsev, hoofd van de School van filologie van HSE, presenteerde het verslag “Nederlandse metrische poëzie: genesis, evolutie en invloed”. Egor Sergeev, Ph.D., hoofddocent Wereldeconomie aan MGIMO, vertelde over “De politieke economie van waarden: Nederland in een nieuwe globale tijdperk”. Nikita Temnikov, promovendus aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, gaf een voordracht over “Het vertalen van Nederlandse tussenwerpsels naar het Russisch: genderaspect”, en MGIMO-masterstudente Anastasia Posazhennikova sprak over “Het begrip internationale rechtsorde in het Nederlandse buitenlands beleid".

Bachelor- en masterstudenten presenteerden hun verslagen op twee secties van de conferentie: Taal en cultuur en Politiek en economie.

Taal en Cultuur

Sectie Taal en Cultuur bevatte presentaties door bachelor- en masterstudenten van MGIMO, Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, Lomonosov-Staatsuniversiteit en MGLU, in het Nederlands en het Russisch, betreffend taalkunde, cultuur en regionale studies.

Alexandra Yakovleva, Ph.D., plaatsvervangend DOEN-voorzitter, was de moderator van het eerste deel van de sectie. De deelnemers presenteerden onderzoeken naar de kenmerken van Russische vertalingen van Nederlandse teksten, de anglicismen in de moderne Nederlandse taal, de invloed van dialecten op de vorming van lokale identiteit en de tweetaligheid in België. Ook werd er over Russische toneelstukken op basis van boeken door Toon Tellegen en over de Nederlandse cinema van de jaren 30.

De moderator van het tweede deel van de sectie was Ksenia Repina, docente Nederlands aan MGIMO. De deelnemers genoot van presentaties over de invloed van Duitsland, Frankrijk en Engeland op de nationale identiteit van Nederland, het beeld van Rusland in de Nederlandse poëzie en de niet voor de hand liggende taalkundige kenmerken van de Nederlandse taal.

De deelnemers en moderators van de sectie stelden interessante vragen aan de sprekers en er werd flink gediscussieerd.

Politiek en Economie

Aan de sectie Politiek en Economie namen bachelor- en masterstudenten deel van MGIMO, Lomonosov-Staatsuniversiteit en Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg die hun verslagen in het Nederlands presenteerden.

De moderator van het eerste deel van de sectie was MGIMO-masterstudente Anastasia Posazhennikova. Er werd gesproken over de transformatie van sociaaleconomische ontwikkelingsmodellen van de Benelux-landen, de Nederlandse economie, de invloed van voetbal op de economische groei en het welvaart van Nederland en België, de periodisering en trends van de stempelcultuur in de Nederlandse geschiedenis, de dynamiek van het metaforische veld van het Nederlandse politieke discours en tactische kernwapens in Nederland.

Na een korte pauze ging het werk van de sectie door. De moderator van het tweede deel was Egor Sergeev, Ph.D., hoofddocent Wereldeconomie aan MGIMO. De bachelor- en masterstudenten van MGIMO vertelden over het besluitvormingsproces op het gebied van het buitenlands beleid in Nederland in 2002 en 2003, de terroristische dreiging in het land en de Nederlandse rol in de Russisch-Westerse confrontatie in de Oekraïense crisis.

De beide delen werden door actieve discussie gekenmerkd met interessante vragen gesteld door andere deelnemers en alle aanwezigen.

De conferentie werd afgerond met een ledenvergadering van het DOEN. Op de vergadering werd er de samenstelling van het DOEN-bestuur besproken, evenals de agenda voor het komende jaar.

Wij danken alle deelnemers aan de conferentie voor hun actieve deelname aan discussies en voor de warme, vriendelijke sfeer van de Nederlandse gezelschap!

We kijken ernaar uit u te zien op de volgende evenementen!

Het bewerkte programma van de conferentie vindt u hier.