Welkom op de website van het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek!

Het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek (DOEN) verenigt sinds 2007 docenten Nederlands van universiteiten in Rusland, Wit-Rusland en andere landen, houdt colloquia, wetenschappelijke seminars en studentenconferenties en ondersteunt de belangstelling voor het Nederlands in onze landen.

DOEN gaat altijd met de tijd mee en heeft zich steeds weer aangepast aan veranderingen in de wereld. In de tijd van de COVID-pandemie en coronabeperkingen, bijvoorbeeld, ging DOEN door met zijn evenementen: het werk werd productief op afstand gedaan.

Zelfs gezien de huidige stand van zaken blijft DOEN evenementen organiseren voor docenten en studenten, helpt contacten te bevorderen tussen universiteiten waaraan Nederlands wordt geleerd, en ondersteunt onderzoek naar de drie Benelux-landen.

Wij kijken ernaar uit om met U samen te werken!

Bestuur Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek

 

Het Bestuur van DOEN kunt U op deze pagina vinden.

 

Op de eerste dag kwamen mensen uit Georgië, Nederland, Rusland en Wit-Rusland samen binnen de muren van de Russian State University for the Humanities (RSUH) op de internationale wetenschappelijke conferentie “Benelux-landen in de Europese context”. Op de conferentie hielden docenten voordrachten over de moderne stand van zaken in de Benelux-landen. Ze waren geïntereseerd in onderwerpen zoals de politieke systemen, regionale kenmerken van de rechtssystemen, economische en sociale processen die in Benelux-landen plaatsvinden, bijonderheden van de Nederlandse taal, letterkunde en de vertaling daarvan.

 

Larissa Shishulina, DOEN-voorzitter, wendde zich met groeten tot deelnemers aan de conferentie. Als sprekers op de conferentie traden docenten op uit Ilia University (Tbilisi), Institute of Europe RAS, KemSU, MGIMO University, MSLU (Minsk), MSLU (Moskou), RSUH en SpbSU. De gegeven voordrachten trokken de aandacht van het gehoor en boden aan de studenten de mogelijkheid om meer over de trends in de Benelux-landen te weten te komen, alsook plaats en rol van de regio in de context van de moderne Europese politiek, economie en cultuur beter te begrijpen.

 

De tweede dag van het evenement werd opgeluisterd door het optreden van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Russische Federatie mevr. Renée Jones-Bos. In de speech schonk mevr. de ambassadeur aandacht aan de verhoudingen tussen Rusland en Nederland en merkte ook aan dat het van groot belang is dat de Nederlandse taal in het buitenland gestudeerd en onderwezen wordt. Ook de directeur van het RSUH Benelux Centre, Maria Poeschkova en vertegenwoordigers van het RSUH bestuur, uitten de intentie om de tweezijdige banden tussen de landen te versterken op het gebied van wetenschap en cultuur.

 

Studenten die Nederlands studeren, konden op die dag spreken over onderwerpen die ze aantrekkelijk vinden, in het kader van het thema “De Lage Landen. Van oude tradities naar een nieuw tijdperk: oorzaken en ontwikkelingen”. De voornaamste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis, de hedendaagse stand van zaken in de Belgische politiek, bijzonderheden van de Nederlandse filmindustrie, moderne letterkunde en toerisme in de Benelux-landen, kenmerken van de Nederlandse taal en de rol van de godsdienst in de Nederlandse samenleving in de 19e eeuw – over al deze onderwerpen werd door studenten in het Nederlands gesproken en deze werden daarna besproken.

 

Op de agenda van de tweede dag stond ook de bekendmaking van de resultaten van de jaarlijkse vertaling- en essaywedstrijden waaraan studenten-neerlandici van lagere en hogere studiejaren deelnamen. De juryleden, van wie zelf enkelen professionele vertalers zijn, hadden veel winnaars geselecteerd. De auteurs van de beste werkstukken werden met een diploma en een aandenken onderscheiden.

 

Het sluitende evenement in het kader van de Dagen van de Nederlandse taal en cultuur werd in de MGIMO University op 19 april gehouden. Docenten uit Rusland en Nederland namen deel aan een seminar dat ging over modaliteit in het Nederlands. Het seminar werd geleid door Christine van Baalen, docent aan het  Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van de Universiteit van Amsterdam, bekend als auteur van leerboeken die over het gebruik van de modale werkwoorden in het Nederlands gaan.

 

Helaas heeft de Nederlandse Taalunie beslist dat de Dagen van de Nederlandse taal en cultuur niet langer gefinancierd zullen worden. De conferentie in 2019 was de laatste van een dergelijk evenement.