Onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie worden er examens afgenomen voor het verkrijgen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, met de volgende profielen:

 

  • Profiel Toeristische en Maatschappelijke Taalvaardigheid (PTIT)

 

Voor mensen die contact willen houden met Nederlandstalige familie of zich als toerist willen kunnen redden;

 

  • Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT)

 

Voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal en cultuur of langer in Nederland willen verblijven;

 

  • Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen (PTPB)

 

Voor mensen die het Nederlands nodig hebben om te kunnen functioneren in een praktisch beroep;

 

  • Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT)

 

Voor mensen die beroepsmatig de Nederlandse taal gebruiken;

 

  • Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO)

 

Voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool;

 

  • Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT)

 

Voor mensen die willen studeren in Nederland of die willen lesgeven in het vak Nederlands als Vreemde Taal.

De examens worden jaarlijks gehouden van 1 tot 15 mei en worden afgenomen op instellingen voor hoger onderwijs waar Nederlands wordt gedoceerd als vreemde taal (zie NEDERLANDS IN OOST-EUROPA). De examens worden ter beoordeling naar Nederland of België gestuurd; de resultaten worden in augustus - september bekendgemaakt. Voor deelname aan de examens dient men zich tijdig op te geven bij één van de universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd.