Al een aantal jaren organiseert de Associatie van neerlandici in de Russische Federatie een jaarlijkse vertaalwedstrijd voor studenten. Het doel van deze vertaalwedstrijd is het vinden van studenten met talent voor literaire vertalingen en deze studenten de mogelijkheid geven te laten zien wat ze kunnen. Sinds het samengaan van de Russische, Oekraïense en Wit-Russische neerlandistiek in het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek (DOEN) is deze vertaalwedstrijd een internationale wedstrijd geworden, maar men vertaalt net als vroeger in het Russisch.

Ieder jaar worden door de jury drie verhalen geselecteerd: drie korte verhalen of romanfragmenten en gedichten van moderne Nederlandse en Vlaamse schrijvers en dichters (Simon Carmiggelt, Stefan Brijs, Anton van Wilderode, Midas Dekkers, Annelies Verbeke, M.Vasalis en vele anderen). In 2008 is er ook een publicistische tekst opgenomen, wat bij de deelnemers veel belangstelling heeft gewekt.

De jury is samengesteld uit leden van het DOEN, die zich naast hun werkzaamheden als docent op professioneel niveau bezighouden met literaire vertalingen. In 2005 heeft het Docentenplatform, op voorstel van de jury, besloten een vertaalseminar te organiseren voor de deelnemers aan de vertaalwedstrijd. Deze seminars worden sinds 2006 jaarlijks geleid door professionele vertalers, waarbij wordt teruggeblikt op de resultaten van de laatste vertaalwedstrijd. Op deze seminars worden de studenten in de gelegenheid gesteld de beoordelingen van hun eerste proeven op vertaalgebied te bespreken, aanbevelingen en adviezen te krijgen van in Rusland en Nederland erkende beroepsvertalers.

De studentenvertaalwedstrijd begint traditiegetrouw op 20 december en loopt tot 15 maart van het volgende jaar. Vertalingen die na deze datum zijn ingediend, worden niet beoordeeld. Dit is slechts één van de regels van de vertaalwedstrijd, die door de jury streng in acht worden genomen.

Voorwaarden voor deelname:

1. Aan de vertaalwedstrijd kunnen studenten deelnemen, die Nederlands studeren aan universiteiten en hogescholen in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, die zijn aangesloten bij het DOEN.

2. Vertalingen worden vóór 15 maart opgestuurd per e-mail naar een aangegeven e-mail adres onder vermelding van “Vertaalwedstrijd.”

3. De vertalingen worden door de studenten voorzien van een retouradres.

Vertalingen die studenten hebben voorzien van hun echte naam en de naam van hun universiteit worden niet beoordeeld.

Alle studenten die Nederlands studeren kunnen meedoen aan de vertaalwedstrijd. Ze kunnen een keuze maken uit één van de teksten die door de jury zijn voorgelegd, of ze kunnen alle teksten vertalen, waarmee ze winnaar kunnen worden in meerdere categorieën. Alle winnaars worden beloond met prijzen: boeken van Nederlandse en Vlaamse schrijvers in het Nederlands en in het Russisch, geïllustreerde boeken over het oeuvre van Nederlandse of Vlaamse kunstenaars, Nederlandse speelfilms, reisgidsen voor Belgische en Nederlandse steden, woordenboeken en nog veel meer. De beste vertalingen worden, onder vermelding van hun auteur, gepubliceerd in de Nieuwsbrief van het DOEN.