De Dag van de Nederlandse taal en cultuur die op 20 april 2012 plaats vond aan de Staatshogeschool voor de international betrekkingen te Moskou is natuurlijk een groot success geweest, aldus de voorzitter van het DOEN Larissa Shishulina.

Dit was ook te merken van de uitspraken van de studenten uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraїne, deelnemers van de ronde tafel conferentie ‘Nederland en Vlaanderen in perspectief’. De Dag – 2012 bleek een discussiedag te zijn, gevolgd door de presentaties van de zeven groepen waarbij ze hun visies op de toekomst van de Lage Landen meedeelden aan hun collega’s. De gespreksthema’s betroffen de klimaatverandering, de Nederlandse en Vlaamse identiteit over 50 jaar, wijzigingen in de bevolkingsstructuur, technologische vooruitgang, de mogelijke veranderingen in de Nederlandse taal en letteren, gezings en familieleven en op de drempel staande democratische processen. Door hun ideeёn uit te delen leren de jonge Neerlandici argumentatie van hun standpunten, voeren van discussies en ook tolereren van alternatieve meningen dat niet weg te denken is als je aan Nederland denkt.

Naast de discussiegroepen kwam de groep literaire vertalers bijeen voor het vertaalseminaruim gehouden door professor Irina M. Michajlova (Staatsuniversiteit Sint-Petersburg), beroemde vertaalster Nederlandse literatuur, voorzitter van de beoordelingscomissie van de vertaalwedstrijd.

De meest overtuigende presentatie kwam van de groep 5 (Wat zou typisch Nederlands en Vlaams zijn over 50 jaar?, moderators Vladimir O. Belooesov, Jevgenij J. Jurjev), maar de studenten van de groep 3 (Familie en maatschappij, moderators Olga I. Izotova, Aleksandra A. Jakovleva) toonden zich van hun meest creatieve kant door hun voordracht te voorzien met mooie foto’s. Een goed nieuws voor de studenten van de Staatsuniversiteit Sint-Petersburg: dit jaar hebben ze de meeste eerste plaatsen gewonnen bij de vertaalwedstrijd. Van harte gefeliciteerd en veel succes verder!

Ten slotte, tonen we onze dankbaarheid aan de Nederlandse Taalunie voor de financiele en morele steun, en mevrouw Larissa Shishulina, de voorzitter van het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek en de studenten van de Staatshogeschool voor de internationale betrekkingen voor het tot stand komen van dit evenement.