Op 18 april 2008 is in Moskou de Rondetafelconferentie “De moderne maatschappij van Nederland en België: actuele vraagstukken en perspectieven voor ontwikkeling” gehouden op het MGIMO, met financiële ondersteuning van de Nederlandse Taalunie. Aan deze conferentie deden 50 studenten uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne mee.

Met het houden van een rondetafelconferentie werd beoogd de studenten zelf actief met elkaar te laten discussiëren bij het zoeken naar een antwoord op een discussievraag. Ook dit antwoord moesten de studenten zelf adequaat formuleren.

De rondetafelconferentie was opgesplitst in zeven werkgroepen/secties.

De voorbereidingsfase van de rondetafelconferentie bestond uit drie etappes.

Tijdens de eerste etappe werden zeven thema’s gekozen die de studenten het meest actueel en interessant vonden; deze thema’s werden de thema’s van de werkgroepen. De thema’s waren vastgesteld nadat de studenten uitgebreid waren geënquêteerd. Naar aanleiding van elk thema werden er zeven zg. “open vragen” geformuleerd die dienden als discussieonderwerp voor de sectie die een specifiek thema behandelde.

Tijdens de tweede etappe werden er zeven groepen samengesteld. In elke groep zaten studenten uit verschillende universiteiten, steden en landen. Ook werden de voorzitters van de zeven secties benoemd, twee docenten voor iedere groep.

De derde etappe stond in het teken van de voorbereiding op de rondetafelconferentie. De deelnemers konden tijdens deze fase van gedachten wisselen met collega-studenten en medeconferentiegangers of vragen stellen aan de voorzitters van de verschillende secties.

 

De rondetafelconferentie zelf bestond uit twee delen.

Het eerste deel speelde zich af in de verschillende werkgroepen. Eerst gaf iedere deelnemer zijn of haar visie op het vraagstuk en na een discussie over al deze visies stelde de groep in gezamenlijk overleg een korte these op, waarin het antwoord op de “open vraag” werd verwoord.

Deze these werd voorgelezen door een deelnemer van de betreffende sectie tijdens het tweede, plenaire deel van de rondetafelconferentie.