Lange tijd was het enige evenement dat voor studenten georganiseerd werd de Dag van de Nederlandse taal en cutluur.

De Dag van de Nederlandse taal en cultuur wordt sinds 2003 echter om de twee jaar gehouden en daarom werd besloten studentenconferenties te organiseren die plaatsvinden in jaren waarin er geen Dag van de Nederlandse taal en cutluur is. Alleen ouderejaarsstudenten kunnen aan deze conferenties deelnemen. Deze beperking maakt het niet alleen mogelijk dat de studenten hun lezingen in het Nederlands houden, maar geeft ook meer ruimte voor vragen en discussies. Aan deze conferenties nemen alleen studenten deel; de docenten vervullen alleen een rol als discussieleider. De werktalen van deze conferenties zijn Nederlands en Russisch.

Sinds 2006 zijn ook studenten uit Wit-Rusland en Oekraine deel gaan nemen aan de conferenties, waardoor de studentenconferenties een internationaal karakter hebben gekregen.

Het DOEN beschouwt assisteren bij het leggen van contacten en het ontwikkelen van wetenschappelijke samenwerking tussen studenten en docenten uit verschillende universiteiten en landen als een van zijn kerntaken. Met het oog op deze doelstelling heeft men gezocht naar een nieuwe, wat “lossere” formule voor het organiseren van de studentenconferenties, wat geresulteerd heeft in rondetafelconferenties, waarvan de eerste op 18 april 2008 in Moskou heeft plaatsgehad.