Op 19 april 2012 vond de lezing van professor Igor’ Bratus’(Sint-Petersburg) plaats aan de Staatshogeschool voor de internationale betrekkingen te Moskou. De lezing kwam als onderdeel van de Dag van de Nederlandse taal en cultuur die jaarlijks wordt gehouden met de steun van de Nederlandse Taalunie. Met de Nederlandse plaatsnamen als onderwerp wist professor Bratus’ zowel de studenten als docenten Neerlandistiek bij te trekken, zolang dit thema actueel is voor filologen, net als voor historici en zelfs geograven, aldus de professor.

Tijdens de lezing kwamen diverse beroemde namen ter sprake, o.a. van Cornelis Lely wiens naam aan de hoofdstad van profincie Flevoland werd toegekend, bijzondere soorten landschap typisch voor de Lage landen (lo, voorde, bosch, hage etc.), namen van de patroonheiligen (Sint Maarten, Sint Jacob enz.) en veel andere lexema’s die hun bijdrage hebben ingeleverd bij ontstaan van de Nederlandse plaatsnamen. De professor heeft bovendien een heel belangrijk aspect aangesneden, namelijk van misverstanden bij bepalen van betekenissen van plaatsnamen (e.g. Bazuin, Zwijndrecht) wat echt op prijs werd gesteld door de jongere studenten die net zijn begonnen met het Nederlands.

Namens het DOEN en alle anwezigen willen we professor Bratus’ hartelijk bedanken voor zijn prachtige lezing.