Op 21 – 23 oktober 2010 met de financiele steun van de Nederlandse Taalunie vond het Regionale Colloquium Neerlandistiek DOEN plaats aan de Linguistische Staatsuniversiteit te Minsk, Wit-Rusland.  Ruim veertig docenten en studenten Neerlandistiek uit allerlei instellingen van Rusland, Wit-Rusland en Oekraine namen deel aan de conferentie. De eregasten van het Colloquium waren Marc LeClerc, de senior-projectleider en Maya Rispens, de projectleider van de Nederlandse Taalunie, Wilken Engelbrecht, de voorzitter van Comenius en Mikhail Jakovlevskiy, de projectleider van het pasopgerichte Benelux Centrum in Moskou.

Als algemeen onderwerp van het colloquium werd Multiculturaliteit gekozen. Zo’n begrip laat zien hoe divers en uiteenlopend de visies kunnen zijn op de tal van processen gaande in de Lage Landen van tegenwoordig. Hoewel de therm zichzelf doet meteen denken aan de aanpassingsproblematiek in de multiculterele samenleving is het alle deelnemers volkomen gelukt de multiculturaliteit als een veelzijdig fenomeen te presenteren. De voordrachten bevatten het ontstaan van stereotypen en hun weerspiegeling in moderne cultuur, wijzigingen in het taalgebruik, de vertaalbaarheidsproblematiek, met name, hoe men grammaticale constructies van de ene taal in de doeltaal weergeeft of wat als een ‘reddende engel’ kan dienen bij het vertalen van begrippen die de specifieke sfeer in belle lettres creeren.  Het bleek ook uit dat zo’n verschijnsel als sparen kan diverse grond hebben in verschillende culturen – in Nederland spaart men omdat ze hun welvaart niet willen verspillen, en in Rusland sparen we omdat het altijd krap zit met het geld. Het ruime begrip van folklore kan ook uit een aantal invalshoeken bekeken worden – van kitscheachtige poppen en cadeautjes tot onderzoeken van nationale gedachtengoed en banden tussen volkscultuur en vermaarste literaire werken.

Tijdens de algemene vergadering van het DOEN werd een nieuwe bestuurslid gekozen. Valeria Reutava, de docente Nederlands aan de Linguistische Staatsuniversiteit te Minsk verving Lyudmila Pavlova, docente Nederlands aan RosNoU, Moskou. Namens het Bestuur van DOEN willen we mevrouw Pavlova hartelijk bedanken voor haar bijzonder effectieve medewerking.  Op zijn beurt, wensen we mevrouw Reutava veel werkplezier en succes.

Tot slot, willen we alle deelnemers van het Regionale Colloquium nogmaals bedanken voor hun inzet aan deze evenement.

Jevgenija Jarmisj