Op 13 november vond op het MGIMO weer de docentennascholing plaats; deze werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Nederlandse Taalunie.

Het thema van deze docentennascholing was praktische fonetiek. Fonetiek is voor docenten die een vreemde taal onderwijzen altijd een dankbaar en actueel onderwerp. Bij het zich eigen maken van het klanksysteem van een andere taal doen zich allerhande moeilijkheden voor en aan het streven naar perfectie – wellicht een perfectie waarvan je alleen kunt dromen – komt, zoals bekend, nooit een eind.

In zijn onderhoudende en goed doordachte betoog maakte prof. Igor Bratoes zich sterk voor een combinatie van academische en praktische fonetiek. Beide zijn op zichzelf ontoereikend. Academische fonetiek systematiseert en analyseert, maar levert geen steun als iemand reëel de taal wil leren spreken. Praktische fonetiek schiet ook tekort: enige theoretisch inzicht is onontbeerlijk. Dit laatste illustreerde door het verschil te illustreren waarop in het Russisch en in het Nederlands palatalisatie wordt gerealiseerd. Zonder theoretische kennis kan moeilijk inzicht worden verkregen in problemen die zich bij het trainen van studenten kunnen voordoen.

Tijdens de levendige discussie die na zijn voordracht ontstond, bleken de meningen m.b.t. fonetiekonderwijs aanzienlijk te verschillen. Sommigen zijn toch vooral praktisch georiënteerd, waabij niet zelden een beroep wordt gedaan op het vermogen te imiteren, anderen laten zich leiden door het adagio “wat telt, is het resultaat,” waarbij de methode waarmee dit resultaat wordt bereikt van ondergeschikt belang wordt geacht. Al met al heeft de discussie bijna vier uur geduurd, wat wederom aantoont hoe actueel dit thema is.

In het kader van het thema van de lezing, die in een multimedialokaal werd gehouden, werden er tevens multimediaprogramma’s gepresenteerd op het gebied van fonetiekonderwijs. Nog niet overal zijn zulke faciliteiten voorhanden of zijn ze onderdoende aanwezig om van dergelijke programma’s structureel optimaal gebruik te maken. In de nabije toekomst zullen zulke problemen snel tot het verleden gaan behoren.