Van 23 tot en met 28 augustus 2009 vond in Utrecht het 17e Internationale Colloquium Neerlandistiek plaats. Zoals bekend wordt het Colloquium Neerlandicum eens in de drie jaar georganiseerd, afwisselend in Nederland en België. Dit jaar waren er ca. 300 deelnemers uit alle landen van de wereld waar neerlandistiek wordt bedreven aanwezig. In totaal waren er uit onze regio maar liefst tien docenten naar Nederland gekomen om deel te nemen aan de talrijke lezingen en seminars die het colloquium ook dit jaar weer bood. Sommigen van ons zijn inmiddels doorgewinterde colloquiumgangers, voor anderen is alles misschien nog nieuw. Veel docenten uit onze regio zijn wellicht vooral geïnteresseerd in taalkundige en didactische onderwerpen. Omdat er een lezing van een collega uitviel, heeft Bas Lohmann (RGGU, Moskou), in samenspraak met de leiding van de IVN, de stoute schoenen aangetrokken en binnen zeer korte tijd een korte lezing voorbereid over modaliteit in het Russisch. Er waren voordien meerdere interessante lezingen geweest over modaliteit en uit gesprekken met collega’s was gebleken dat er voor modaliteit in het Russisch belangstelling bestond. De lezing bedoelde nadrukkelijk geen doorwrocht, diepgravend wetenschappelijk betoog te zijn – daarvoor was er domweg veel te weinig tijd. Toch is het gelukt een schematisch overzicht te geven van de verschillende vormen van modaliteit die het Russisch rijk is. Als dank krijg de auteur een boekje van Marja Kristel, “Utrecht voor beginners” – het zal inderdaad wel niet de laatste keer zijn, dat het Colloquium Neerlandicum in Utrecht wordt gehouden...

Het Colloquium is behalve verrijkend op professioneel gebied ook altijd weer een vreugdevol weerzien met allerlei collega’s uit de meest exotische landen en daarmee is het Colloquium voor ons allemaal van onschatbare waarde. We hopen iedere keer weer collega’s te ontmoeten die niet zelden inmiddels goede vrienden geworden zijn en we vertrouwen erop dat dit niet anders zal zijn in Antwerpen in het nu nog verre 2012.