Aanvankelijk was de doelstelling van het Docentenplatform Neerlandistiek Russische Federatie “het verspreiden van nieuw onderwijsmateriaal voor het Nederlands.” Al in de eerste paar jaar van zijn bestaan werden er twee wetenschappelijke conferenties gehouden.

Aan het eind van de vorige en in het begin van deze eeuw zijn er in Nederland en Vlaanderen veel nieuwe onderwijsmethodieken uitgewerkt voor het Nederlands als vreemde taal. Op praktische seminars en wetenschappelijke conferenties maakte men nader kennis met deze methodieken en werd overlegd welke leermethoden het meest geschikt waren voor een optimaal gebruik in een Russischtalige leeromgeving; ook werd aandacht besteed aan ontwikkelingen in het hedendaagse Nederlands.

Naarmate het Nederlands in steeds meer steden werd onderwezen, ontstond gaandeweg behoefte aan linguпstisch georiлnteerde nascholingscursussen voor docenten.

Sinds 2004 worden er op vaste tijdstippen nascholingsactiviteiten gehouden. Elke twee jaar wordt er een internationale conferentie georganiseerd (een regionaal colloquium). Het eerste internationale regionale colloquim werd gehouden in Pskov van 23 tot en met 25 oktober 2008.

In de tussenliggende jaren vinden er praktische seminars en nascholingscursussen plaats. Deze twee verschillende acitiviteiten die in het voor- en najaar plaatsvinden, hebben steeds een gezamenlijk thema dat zowel van wetenschappelijke als van praktische zijde belicht wordt.

Het DOEN werkt met een langetermijnplan voor vijf jaar, waarin alle thema’s voor de docentenbijeenkomsten worden vastgelegd.

Voor het houden van praktische seminars worden sprekers en specialisten uit Nederlanden Vlaanderen uitgenodigd.

Wetenschappelijk-methodistische seminars hebben als doel het algemeen-wetenschappelijk niveau van de docenten te verhogen; hiervoor worden bekende linguпsten en specialisten met relevante kennis uitgenodigd.